Archiwum dla kategorii Basia

żelazko

W Belinie można się bardzo pomylić oceniając ludzi po wyglądzie, nawet najbardziej wytatuowany i alternatywnie ubrany człowiek często okazuje się niesamowicie wykształconym i zdrowo patrzącym na świat.

Zmienia to nas trochę np. dialog z dziś:

Basia: i dlatego od 4 lat nie używamy żelazka
Franek (7 lat): a co to żelazko

Brak komentarzy

Co warto jeszcze wiedzieć o krajach niemieckojęzycznych?

I. Ogólne informacje o programie.
Niniejszy program uwzględnia podstawę programową nauczania języka obcego w gimnazjum. Skierowany jest do uczniów klas trzecich P.G., którzy pracują z cyklami: „aha”, wyd. WSiP, oraz „ der, die, das”, wyd. PWN w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Ze względu na niewielką ilość godzin przedmiotu, a co z tym związane pobieżne
traktowanie tematów związanych z zagadnieniami realioznawczymi występującymi podczas realizowania materiału powstał blok programowy mający na celu ukazanie atrakcji turystycznych państw niemieckiego obszaru językowego, ich obywateli znanych na całym świecie, przybliżenie zamiłowań kulinarnych, oraz przedstawienie ciekawostek związanych z nieznanymi Polakom zwyczajami i obyczajami. Równoważnym celem jest rozwój czterech sprawności językowych.
Czytaj reszte tego wpisu »

, ,

Brak komentarzy

Plan rozwoju zawodowego

Czytaj reszte tego wpisu »

, ,

Brak komentarzy

Eurosieroty – problem dzisiejszych czasów

1. Identyfikacja problemu

Chłopak, którego wychowawczynią zastałam w klasie pierwszej gimnazjum nie sprawiał nigdy wiekszych problemów wychowawczych. Uczył się średnio,natomiast chętnie brał udział w przedsięwzięciach klasowych. Poproszony przeze mnie lub kolegów o pomoc, nigdy nie odmawiał. Zawsze uśmiechnięty,wrażliwy, z poczuciem humoru, kierujący się zasadami dobrego wychowania na codzień, był lubiany zarówno przez kolegów z klasy jak i nauczycieli.
Sytuacja zmieniła się drastycznie w pierwszym półroczu II klasy. Janek stał się zamknięty w sobie, przy wspólnych działaniach z zespołem klasowym wycofywał się, sprawiał wrażenie smutnego, niezainteresowanego bliższym kontaktem z innymi. Popsuły się jego wyniki w nauce tak bardzo, że na pierwsze półrocze miał 7 zagrożeń. Uczeń zaczął również opuszczać lekcje z przedmiotów z których miał złe oceny.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Równe szanse

1. Ogólne informacje o programie

Program nawiązuje do podstawy programowej nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych oraz w gimnazjum (kurs kontynuacyjny).

Skierowany jest do uczniów, którzy po ukończeniu szkół podstawowych w innych miejscowościach (brak zajęć z języka niemieckiego) rozpoczęli edukację w Gimnazjum w Sokołowie Młp., gdzie kontynuowano naukę tegoż języka. Dzieci nie posiadające żadnych podstaw językowych znajdą sie w klasie z uczniami uczącymi się przedmiotu już czwarty rok.
Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy